Veselú Veľkú noc vám želáme

V mene celej redakcie stránok a v mene celého kolektívu U17 by som vám chcel, milí čitatelia popriať pekné svietky v kruhu najbližších. Aj keď neskoro, ale predsta. Veselú Veľkú noc vám prajem. Všetkým borcom: "zajtra veľa vody", všetkým slečnám: "nehnevajte sa na nás" :))

Vyhľadávanie